ANG Executive Agenda 2019-2022 ni Gob. Arthur Yap lig-ong gilangkub sa tulo ka pillar advocacy o haliging adbokasiya — 1) Pag-atiman sa mga makalolooy ug kabus 2) Pagpukaw sa kultura 3) Pagpalambo sa industriyang turismo.

Nagsandig sa unang haligi ang pagpreserbar sa kahimsog, pag-ayo sa balati-an, ug seguridad sa pagkaon; ikaduhang haligi, mga pasundayag ug eksibisyon, pagtutok sa pito ka mga arte, ug pakigtambayayong sa Simbahan; ikatulong haligi, suporta sa mga proyekto sa turismo, inprastruktura ug kagamitan, ug pagpanalipod sa kalikopan.

Sa pag-atiman sa mga kabus ug makalolooy, ang preserbasyon sa kahimsog maglambigit sa rural health care pinaagi ning mosunod nga mga programa ug kalihukan:

*Pagkumpleto sa Annual Sports Calendar uban ang Provincial Engineering Office ug Bohol Tourism Office alang sa mga circuit niini (Kini mapatuman usab sa pagpalambo sa turismo)
*Pag-andam sa mga survey question alang sa profiling ug paghipos og mga datos
*Paggahin og pondo
*Pag-ila sa mga barangay nga labing kabus ug hinikawan sa atensyong medikal
*Pagkwentada sa CBC, fecal analysis ug urinalysis
*Pagpangita og mga diagnostic partner
*Pag-andam sa mga himan sa pag-diagnose (diagnostic tool kit) para sa mga Barangay Health Worker (BHW)
*Pag-andam sa mga tambalanan ug klinika sa pagsuporta sa diagnostic mapping
*Pagbansaybansay sa mga mopahigayon og mga training
*Pagbansaybansay ug paghatag og insentiba sa mga BHW
*Pagbuhat niini ngadto sa 500 ka barangay sa 2020 ug 600 ka mga barangay sa 2021
*Pagpahiluna sa sistema nga magdugtong sa mga diagnostic study ngadto sa mga tukmang lokal, nasyonal ug pribadong ahensiya alang sa pagtambal
*Pagmugna’g mga nursery sa kalungsoran nga mopadayon sa pag-ugmad sa mga herbal ug medicinal nga mga tanom, ug paghatag og extension training ug pagtuon niini
*Pagtanum og citronella ug ubang tanom nga moalkontra sa mga insektong nagdala og sakit
*Pag-isyu og executive order (EO) ug pagpatuman sa komprehensibong programa batok sa rabies ug risgo/peligro sa latagaw nga mga iro
*EO sa mga barangay nga walay Level 1 System sa tubig (Pag-ila sa maong mga barangay; pagkumpleto sa Bohol Water Resource Map; pagplano sa mga barangay nga magsilbeng water distribution point sa mga clustered o gitapok/giusa nga mga barangay; pagtukod og mga pasilidad sa pagtigom og tubig)
*EO kalabot sa produksyon ug konserbasyon sa tubig
*Pagsiguro nga ang kasundalohan, kapolisan, TaRSIER 117 ug mga yunit sa Purok Power Movement (PPM) maglihuk sa mga mahinungdanong dapit.

VEN REBO ARIGO