E Likayan sa nato ang pagtapok-tapok sa mga lugar nga dugokanan sa daghang taw. Hinaut masabtan ninyo nga ang atong una ug katapusang depensa batok sa COVID19 mao ang pagpangandam ug paglikay. Daghang salamat sa inyong pagsabot!