Author: ailyn diez

CHRISTMAS and THE FOUR PILLARS

Ang Pasko nagdala og mga gasa sa kalinaw, kahusay, panagda-it, kabulahanan ug kasadya. Apan kini may katumbas. Atong itanyag ang atong buhat ug kaugalingon isip gasa ngadto sa isigkatawo, ngadto sa kaliwat ug kultura, ngadto sa...

Read More